การแนะนำ บริษัท

ชื่อ บริษัท Tokeidai Bus Corporation(時計台バス株式会社)
ที่อยู่ 2-14, Chuo 2-jo 5-chome, Shiroishi-ku, Sapporo City, Hokkaido 003-0012, Japan [แผนที่]
โทรศัพท์

+81-11-815-1711

[มีเฉพาะในญี่ปุ่น, 9:00 ถึง 17:15 น, วันจันทร์ถึงวันเสาร์]

แฟกซ์

+81-11-815-6661

เว็บไซต์ tokeidai-bus.co.jp
E-mail info@tokeidai-bus.co.jp
วันที่ก่อตั้ง ปี 2527
หุ้นทุน 90 ล้านเยน
จำนวนพนักงาน 56
ประธาน Takanobu Kimura
時計台とライラック

The origin of the company name is Sapporo's symbol "Tokeidai" (Clock Tower) which was built as a venue ground of Sapporo Agricultural College in 1878 and is also designated as an important cultural asset of the country.

To motivate our customers to travel comfortably, our motto is a heartfelt service.

ページ上部へ