การแนะนำ บริษัท

1. ลูกค้าคือความปลอดภัยของเราที่สำคัญที่สุด
2. เราจะพยายามทำการบริการที่ดีขึ้นและปรับปรุงตลอดเวลา
3. รามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนเป็นธรรมดา
4. เราสนับสนุนการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุข
5. เรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมจากสังคมเป็นเวลา 100 ปี

ตั้งแต่ก่อตั้งมา เราได้ทบทวน "คำขวัญบริษัท" และในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2566ด้ตั้ง "หลักการบริหารจัดการ" ใหม่

ทุกวันหลังจากการประชุมเช้า พนักงานทุกคนจะร้องเพลงร่วมกันเพื่ออธิบายหลักการบริหารจัดการนี้

ページ上部へ